Hakkımızda

Gençliğin Yüzleri Nedir?

Biz Gençliğin Yüzleri olarak 18-30 yaş arasında farklı siyasi görüşlerden gençlerin bir araya geldiği ve hiçbir siyasi partiye yakınlığı olmayan bir gençlik hareketiyiz. 2023 genel seçimleri için Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde başladığımız çalışmalara 2024 yerel seçimleri için devam ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her şehirde aktif rol alan yaklaşık 20 gönüllümüz öncülüğünde forumlar düzenliyoruz. Bu forumlarda hem gençlerle bir araya gelip sorunlarımızı tartışıyor ve çözüm önerileri üzerine düşünüyor hem de gençler olarak farklı partilerden siyasetçilerle buluşup taleplerimizi anlatıyoruz.

Partnerler

Sosyal İklim Derneği

Sosyal İklim Derneği; doğayı merkeze alarak hak temelli çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Gençler arası diyalog kültürünü geliştirmek, çocuk ve gençlerin sivil topluma aktif katılımını sağlamak amacıyla 2014 yılında İzmir’de kurulmuştur. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda iklim krizi, çocuk hakları ve gençlik katılımı konularında birçok program, proje, atölye ve eğitim gerçekleştirmiştir. Çalışmaları ile doğrudan; ‘Nitelikli Eğitim’, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’, ‘Erişilebilir Temiz Enerji’, ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’, ‘İklim Eylemi’, ‘Sudaki Yaşam’, ‘Karasal Yaşam’ ve ‘Amaçlar için Ortaklıklar’ amaçlarına etki etmektedir. Çalışmalarında hikayeleştirme, oyunlaştırma, akran eğitimi, atölye ve fikir üretme kamplarına yer vermektedir. Daha fazla bilgi için: sosyaliklim.org

Partnerler

Ulusal Demokratik Enstitü

Ulusal Demokratik Enstitüsü (National Democratic Institute-NDI) 1983’teki kuruluşundan itibaren, vatandaş katılımı, hükümette açıklık ve hesap verebilirlik yoluyla dünya çapında demokratik kurumları desteklemek ve güçlendirmek için çalışan kar amacı gütmeyen, tarafsız bir kuruluştur. NDI, vatandaşlar için yaşam kalitesini iyileştirerek demokratik hükümetlere yardımcı olur. NDI‘nin ana odak noktası insanlardır – demokratik yönetişimin yanıt verebilirliğini ve etkinliğini güçlendirmek ve geliştirmek için fikirlerini, bilgilerini, deneyimlerini ve uzmanlıklarını paylaşmaları adına bireyleri ve grupları bir araya getirmektir. Dünya çapında bu doğrultuda çalışan 60’ı aşkın ülke ofisi bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için: ndi.org