2. Dönem

Gençliğin Yüzleri

Gençliğin Yüzleri 2. döneminde, 2024 yerel seçimleri çerçevesinde genç seçmenlerin demokratik taleplerini görünür kılmak ve gençlerin ortaklaşan meselelerine çözüm üretmek için çalışmalarına devam etmektedir. Bu süreç boyunca Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Samsun’da forumlar gerçekleştirerek gençlerin çözümlerini esas alan politikaları siyasetçilere ulaştırmayı hedeflemektedir.

Yol Haritası

Yerel Tanışma Toplantıları
Her İlin Genç Yüzlerinin Seçilmesi
İllerdeki Genç Yüzler İçin Eğitimler Düzenlenmesi
Gençlik Forumları
Politika Önerilerinin Geliştirilmesi
Tüm Türkiye'den Gençleri Dahil Etmek İçin Online Platformlarda Çalışmalar
Siyasal Forumlar
Her İlin Genç Yüzünün Kamuoyu Oluşturma ve Siyasal Destek Faaliyetlerini Sürdürmesi
Adaylarla İyi Niyet Sözleşmelerinin İmzalanması
Belediyelerle Stratejik Plan Hazırlama Sürecine Yönelik Savunuculuk Faaliyetleri
Türkiye'de Gençlik Katılımını Güçlendirmek İçin Gençlik Ağının Kurulması

Gençlik Forumları

2024 yerel seçimleri kapsamında gerçekleşen gençlik forumlarında 4 şehirde yaklaşık 100’er genç bir araya geldi ve kendi şehirlerindeki yerel gençlik sorunlarını ve çözüm önerilerini tartıştı.