Engelleri Aşmak: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Dünya Engelliler Günü Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık gününde kutlanan uluslararası farkındalık günlerinden birisi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün özel gün olarak kutlanmasının anlamı ise engelli bireylerin sorunlarının anlaşılmasını teşvik etmek ve onurları, hakları ve refahları için toplumu harekete geçirmeye amaçlamak.

Günümüzde milyonlarca insan fiziksel, duygusal, zihinsel veya sosyal engelle mücadele ediyor. Bu açıdan baktığımızda Dünya Engelliler Günü toplumu engelli yaşama dair bilinçlendirmede önemli bir rol oynuyor. Çünkü her bireyin hikayesi kişisel olmasının yanında aynı zamanda toplumla birlikte şekilleniyor. Dünya Engelliler Günü, aynı toplumun içerisinde birlikte yaşadığımız engelli bireylerin birbirinden farklı yaşam öykülerinde onlarla aynı yolda yürüyebilmemiz ve gerekli farkındalıkları edinmemizi sağlamakla birlikte bu kişilerin sadece engelleriyle değil, yetenekleri ve başarılarıyla değerli olduklarını hatırlamalarını amaçlıyor.

Dünya Engelliler Günü’nün engelli yaşamla ilgili kırmak, toplumu eğitmek ve engelli bireylerin yaşam kalitelerini iyileştirmek için bir başlangıç noktası olduğunu söyleyebiliriz. Eğitim, erişilebilirlik ve dayanışma, yaşamdaki engelleri azaltmak için daha büyük adımlar atmamızı mümkün kılıyor ve kılacak da.

 

Dünya Engelliler Günü, yalnızca bir günlük farkındalık yaratmakla kalmayıp aynı zamanda engelli bireylerin hayat kalitelerini ve toplumla bağlarını uzun vadeli iyileştirmek geliştirmek için sürdürülebilir çözümler üretmemiz gerektiğini bizlere hatırlatıyor. Bu sürdürülebilir çözümler arasında eğitimde daha fazla fırsat eşitliği,işyerlerinde engelli dostu politikalar ve kamu alanlarında daha geniş kapsamlı erişilebilirlik standartları gibi başlıklar bulunuyor. Sözünü ettiğimiz bu üç başĺığa sırayla yakından bakalım.

Eğitim’in, engelli bireylerin potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarmada önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Bu nedenle Dünya Engelliler Günü aynı zamanda eğitim kurumlarının daha fazla erişilebilir hale getirilmesi, öğrencilere uygun desteklerin sağlanması ve engelli bireylerin eğitim süreçlerine daha etkin bir şekilde katılmalarını teşvik etmek amacıyla bir farkındalık da oluşturmayı hedefliyor. Bu farkındalık oluştuğunda ise sadece bireylerin değil, aynı zamanda toplumun genel bilinç düzeyininin veengelli yaşamla ilgili yanlış anlamaların azalması da mümkün olacak.

Engelli Bireylerin İşgücüne Katılımı İçin İş Dünyasının Rolü

Bir diğer başlık iş dünyası. Engelli bireylerin yeteneklerini tam anlamıyla kullanmalarını sağlayacak politikaları benimsemek ve çalışma ortamlarını daha kapsayıcı hale getirmek konusunda öncü iş dünyasının öncü bir rol oynaması oldukça önemli. Dünya Engelliler Günü bu bağlamda işverenlere ve şirketlere, engelli bireylerin istihdam edilmesi konusunda daha fazla adım atmaları ve işyerlerini herkes için daha erişilebilir hale getirmeleri için bir çağrıda bulunuyor.

Engelli yaşamına dair kategorilere ayırdığımız çözümlerin sonuncusu ise kamusal alandaki erişilebilirliğin arttırılması, toplumun her alanında daha geniş kapsamlı erişilebilirlik standartları belirlemek, engelli bireylerin toplumsal yaşama daha etkin bir şekilde katılımlarını mümkün kılacak. Bu standartlara ulaşılması ulaşım, kamu binaları, parklar ve diğer alanlarda engelli bireylerin rahatça hareket edebilmeleri için çok önemli.  Dünya Engelliler Günü, bu konuda farkındalık yaratırken yerel yönetimleri ve karar vericileri daha kapsayıcı bir çevre oluşturmaya teşvik ediyor.

Dünya Engelliler Günü bizlerle birlikte yaşayan milyonlarca engellinin başarılarını kutlamakla birlikte, birlikte yaşayacağımız gelecekte daha fazla ilerleme kaydetmek adına bir çağrı niteliği taşıyor. Toplumsal bilinçlenme, eğitim, iş dünyası ve çevresel erişilebilirlik konularındaki  gelişmeler engelli bireylerin yaşamlarını iyileştirmek için daha sürdürülebilir çözümler sunuyor.

Birlikte engelleri aşabilir, eşitlik ve adaleti güçlendirebilir ve geleceği engelsiz kılabiliriz. Unutmayalım ki herkes için yaşamaya değer olan bir dünya, ancak  birlikte çalışarak mümkün olacak. 

Yazan: Serra Akçakoyun