Gençliğin Yüzleri Politika Önerisi 4 - Siyasal Katılım

Sorunlar

 • Gençler ifade özgürlüğünün kısıtlılığı nedeniyle siyasi değişime ve karar mekanizmalarına katılamıyor.
 • Gençler siyasi karar süreçlerinde yeterince temsil edilmediklerini düşünüyor.
 • Kadınlar ve LGBTİ+’lar siyasi temsil süreçlerinde eşitsizlik ve zorluklarla karşılaşıyor.
 • Kutuplaşma iklimi ifade özgürlüğünü baskılıyor ve karşıt görüşlermeşru alanın dışına itiliyor.
 • Gençlere göre yargı bağımsızlığının ve hukuki öngörülebilirliğin zayıf  ve bu durum ifade özgürlüğünü kısıtlıyor.
 • Gençler işsizlik ve gelecek kaygıları nedeniyle özellikle politika konusunda görüşlerini ifade etmekten çekiniyor.
 • 7418 sayılı Dezenformasyon Yasası’nın siyasi görüşleri ifade etmek bakımından ciddi endişe kaynaklarından biri olarak görülüyor.
 • Gençler protesto gösterilerine ve hak savunuculuğu aktivitelerine katılmaları halinde yurttan atılma, burstan mahrum bırakılma, okuldan uzaklaştırılma gibi durumlarla karşılaşacağını düşünüyor.
 • Gençlere göre siyasetin mevcut haliyle ülkede değişim yaratma ve sorun çözme kapasitesinin zayıf.

Çözüm Önerileri

 • Gençlerin sorun ve taleplerini dile getirmelerine yönelik yasal güvenceler sağlanmalı ve yargı süreçleri iyileştirilmeli.
 • Gençleri etkin vatandaş kılmanın önemli bir parçası olarak siyasi katılım ve ifade özgürlüğü konularında gençlere eğitimler verilmeli.
 • Kadın ve LGBTİ+’ların siyasi temsilini arttırmak ve cinsiyet eşitliğini denetlemek için sivil toplumu vekamuyu bir araya getirecek kurumsal mekanizmalar oluşturulmalı.
 • İnternete erişim hakkı temel bir hak olarak değerlendirilmeli, böylece özellikle gençlerin siyasi karar süreçlerine katılımı güvence altına alınmalı.