Gençliğin Yüzleri Politika Önerisi 3 - Temel İhtiyaçlara Erişim

Sorunlar

 • Türkiye’de genel alım gücü düşerken gençler temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hâle gelerek yoksullaşıyor.
 • Uluslararası etkenler nedeniyle barınma talebi artarken barınma koşulları kötüleşiyor ve öğrencilerin bundan olumsuz etkileniyor.
 • Gençler yoksullaşmayla birlikte yemek için yurt ve üniversite yemekhanelerini daha fazla tercih etmeye başlarken yemekhanelerde sunulan gıda kalitesi azalıyor.
 • Sağlık hizmetine erişim zorlaşıyor, muayene süreleri kısalırken randevu tarihlerini bekleme süreleri uzuyor.

Çözüm Önerileri

 • Şehir içi ulaşımda öğrenci olsun olmasın gençlere indirim sağlanmalı.
 • Üniversite öğrencilerinin ulaşım maliyetleri azaltılmalı, üniversite birimleri arasında öğrencilere özel ücretsiz toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı.
 • Belli başlı ana güzergâhlardaki toplu taşıma araçlarının çalışma süreleri daha geç saatlere kadar devam ettirilerek gençlerin ulaşım maliyetleri düşürülmeli.
 • Gençlerin şehirlerarası seyahatini kolaylaştırmak için karayolu ve havayolu yolcu taşımacılığı firmalarına özel bir vergi indirimi sağlanmalı
 • Devlet yurtlarının sayısı artmalı, kapasiteleri ve barınma koşulları iyileştirilmeli.
 • Yurt ve üniversitelerdeki yemekhanelerin iyileştirilmesi ve denetiminin yanı sıra gençlerin beslenme eksiklerini giderecek burs ve kredi miktarları, alım gücü düşüşünü önleyecek şekilde yeniden düzenlenmeli.
 • Öğrenciler için üniversite bünyesinde sunulan tıbbi hizmetler geliştirilip yaygınlaştırılmalı.
 • Yoksullaşmanın cinsiyet eşitsizliğini derinleştirmesi engellenmeli: Hijyenik ped gibi kişisel hijyen ve
 • temel sağlık ürünlerine ulaşımı kolaylaştıracak önlemler alınmalı.
 • Teknolojiye erişim bir temel ihtiyaç olarak değerlendirilmeli, teknolojik ürünlerde vergiler düşürülmeli.
 • İnternet altyapısı yaygınlaştırılmalı ve güçlendirilmeli, teknoloji alanına yatırım yapan genç girişimcilerin vergi yükü azaltılmalı.