Gençliğin Yüzleri Politika Önerisi 2 - Eğitim

Sorunlar

 • Üniversite sayısındaki artış lisans diplomasını değersizleştiriyor ve bu artışa yanıt verecek nitelikte öğretim üyesi yetiştirilemediği için akademisyenlerin niteliğinin düşüyor.
 • Gençlerin psiko-sosyal destek ihtiyacının yeterince karşılanamıyor.
 • Eğitimde fırsat eşitsizliğinin artması ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin eğitime erişimi de etkiliyor.
 • Üniversite özerkliğinin aşınması akademik liyakat prensiplerine ve yükselme süreçlerine zarar veriyor.
 • Akademide güvencesiz çalışma ortamını eğitim niteliğini düşürüyor ve  yurtdışına akademik göç artıyor.

Çözüm Önerileri

 • Rehberlik hizmetleri geliştirilmeli, liseden itibaren öğrencilerin ilgi alanlarına ve uzmanlaşma potansiyeline göre yönelebileceği müfredat ve sistem çeşitliliği sağlanmalı.
 • Devlet okullarının eğitim altyapısına daha fazla yatırım yapılmalı, özel okullar karşısında yaşanan eşitsizlikler giderilmeli.
 • Eğitime erişimdeki eşitsizlikler giderilmeli, ayrımcılığa son verilmeli, kız çocuklarının ve genç kadınların eğitime erişimi denetim ile güvence altına alınmalı.
 • Eğitim sistemi günlük siyasetin etkisinden arındırılmalı, uzun vadeli planlamalarla istikrara kavuşturulmalı.
 • Üniversite süresince öğrencilerin staj yapabilmesi için gerekli özel sektör teşvikleri ve yasal düzenlemeler oluşturulmalı.
 • Üniversite özerkliği tesis edilmeli, akademik özgürlük güvence altına alınmalı, üniversite bütçeleri arttırılmalı.
 •