Gençliğin Yüzleri Nedir?

Gençliğin Yüzleri, 18-30 yaş arasında farklı görüşlerden gençlerin oluşturduğu bir gençlik hareketidir. Bu hareket gençlerin ortak sorunlarını birlikte tartıştıkları ve önerdikleri çözümleri siyasetçilere taşıdıkları demokratik ve güvenli alanları mümkün kılıyor.

Kasım 2022’de çalışmalarına başlayan Gençliğin Yüzleri büyüyerek ve çeşitlenerek yoluna devam ediyor. Peki gençliğin yüzleri ismi nereden geliyor, amaçları neler ve bu amaçlara kimlerle ulaşmak isteniyor?

Hem Cumhuriyet’in  100. yılında olmamızla hem de hedeflenen yüz gence ulaşılması isteğiyle proje isminin Gençliğin Yüzleri olmasına karar veriliyor.

Programın en önemli amacı gençlerin yaşadıkları problemleri onların perspektifinden politikacılara aktarıp sorunları görünür kılmak. 

Saha çalışmalarını Sosyal İklim Derneği,  Ulusal Demokratik Enstitüsü (National Democratic Institute-NDI) ortaklığında  gerçekleştiriyor. Gençlerin karar alıcılarla buluşma ortamını hazırlayan projede, gençlerin belirlediği yerel meseleler, sorunlar ve çözümleri tartışarak çıktılar elde etmek ve yerelde siyasi karar alıcılara isteklerini dile getirmeleri hedefleniyor.  Bu amaç doğrultusunda Sosyal İklim Derneği ve NDI güçlerini birleştiriyor.  Dört şehirde siyasi forumlar düzenleyerek gençlerin sorunlarını karar alıcılara iletmesini sağlıyor . Gençliğin Yüzleri demokratik katılım ve talepleri görünür kılma konusunda önemli bir gençlik hareketi olarak çalışmalarına devam ediyor.

Yazı: Gülistan AZ

Edit: Cansu Naciye KIDIK